กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเก็บพิกัดต้นไม้ในงานก่อสร้างทาง ระหว่างกล้องโททอลสเตชันและอุปกรณ์จีพีเอสแบบพกพา และโทรศัพท์สมาร์ตโฟน Download Download PDF