กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพของการรังวัดแบบ Virtual RINEX สำหรับงานรังวัดที่ดินในประเทศไทย Download Download PDF