กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้เศษแกรนิตในคอนกรีตกำลังสูงที่ผสมซิลิกาฟูม Download Download PDF