กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัญหาการบริหารโครงการในงานสถาปัตยกรรมกระจกในอาคารสูง Download Download PDF