กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้กระบวนการแบบจำลองข้อมูลอาคารจัดทำรายการบัญชีการตัดเหล็ก Download Download PDF