กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาผลของการเลือกใช้วาล์วน้ำล้นและวาล์วส่งน้ำ ต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตะบันน้ำ Download Download PDF