กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัญหาหมวดงานโครงสร้างในงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี Download Download PDF