กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษากำแพงกันดินจากอิฐประสานแบบจุดต่อแห้งเสริมแรง GFRP Download Download PDF