กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การซ่อมแซมตอม่อสะพานที่ทรุดตัวด้วยเสาเข็มเจาะชนิดสปันไมโครไพล์ Download Download PDF