กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังอัดและการถ่ายเทความร้อนของผนังรับแรงที่ทำจากวัสดุผสม ระหว่างพลาสติกพีวีซีและขี้เลื่อยไม้ที่มีหน้าตัดแตกต่างกัน Download Download PDF