กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปลี่ยนแปลงของชายหาดบ้านกรูดจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล Download Download PDF