กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาอิทธิพลของขนาดมวลรวมรีไซเคิลชั้นคุณภาพ M ต่อกำลังคอนกรีต Download Download PDF