กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบการวางแผนติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตมวลเบาด้วยแนวคิดโมเดลข้อมูลสารสนเทศอาคาร Download Download PDF