กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์กับพิกัดฉากยูทีเอ็ม Download Download PDF