กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพฤติกรรมการคืบของหินดินเหนียวแม่เมาะ Download Download PDF