กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยกระดับการประมาณสนามใกล้ปลายรอยร้าวสำหรับการวิเคราะห์รอยร้าวด้วยระเบียบวิธีสมการเชิงปริพันธ์ขอบ Download Download PDF