กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความถูกต้องของแบบจำลองระดับภูมิประเทศเชิงเลขจากเทคนิคการจำแนกกลุ่มจุดพิกัดสามมิติ ของการรังวัดภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Download Download PDF