กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ต้นทุนงานฉาบผิวบางบนพื้นผิวผนัง 3 ประเภท Download Download PDF