กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเลือกพืชไม้ประดับเพื่อใช้ในผนังพืชแนวดิ่งสำหรับลดฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ภายในอาคาร Download Download PDF