กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยจุลินทรีย์ในดินเหนียวกรุงเทพโดยใช้ไมโครแคปซูลของสปอร์แบคทีเรีย Download Download PDF