กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาระบบสมดุลตะกอนบริเวณระบบหาดบางเบิด Download Download PDF