กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความเร็วในการใช้ทางข้ามถนนของผู้เดินเท้าในเขตกรุงเทพมหานคร Download Download PDF