กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย Download Download PDF