กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพและความถูกต้องของเครื่องรับและเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมราคาประหยัดแบบ สองความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานด้านอากาศยานไร้คนขับ ด้วยวิธีการหาตำแหน่งจุดเดี่ยวความละเอียดสูง Download Download PDF