กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณลักษณะการหดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอย Download Download PDF