กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปราศจากความเหนียว Download Download PDF