กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อวิเคราะห์เวลาในการอพยพหนีไฟ Download Download PDF