กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประมาณค่าข้อมูลน้ำฝนรายวันที่ขาดหายไปด้วยวิธีควอนไทล์ Download Download PDF