กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสำหรับโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะก๊าซน้ำมัน Download Download PDF