กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทยในรอบ 10 ปี Download Download PDF