กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ทางสถิติของค่าการประเมินความปลอดภัยทางถนนของ (iRAP) บนทางหลวงชนบท Download Download PDF