กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาอุปสรรคการบริหารด้านการเงินในโครงการก่อสร้าง Download Download PDF