กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแม่นยำของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากการคำนวณ Download Download PDF