กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัญหาในการบริหารงานก่อสร้างประเภทอาคารในขั้นตอนการออกแบบและประมาณราคา Download Download PDF