กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเสริมกำลังโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีอัดแรงภายนอก Download Download PDF