กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะการยึดเกาะของจีโอโพลิเมอร์เพสต์กับมวลรวมละเอียดต่างชนิดกัน Download Download PDF