กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์การยกตัวของถนนผิวคอนกรีตจากผลการทดสอบศักยภาพในการบวมตัวของดิน Download Download PDF