กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการลดระดับน้ำต่อเสถียรภาพความลาดของเขื่อนดินแบบแบ่งส่วน Download Download PDF