กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แรงอัดวิกฤติของโครงสร้างคาน-เสาที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ Download Download PDF