กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การแก้ปัญหาการรับส่งเอกสารโดยวิธีการค้นหาย่านคำตอบข้างเคียงขนาดใหญ่ Download Download PDF