กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่ากำลังสูงทำจากเพอร์ไลต์เผาขยาย Download Download PDF