กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิธีการผันน้ำเพื่อการชลประทานสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างในฤดูแล้ง Download Download PDF