กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลิตภัณฑ์บล็อกประสานจากฝุ่นหินแกรนิตผสมป้ายไวนิลเหลือทิ้ง Download Download PDF