กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคาดการณ์ภัยแล้งในอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยดัชนี SPI Download Download PDF