กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการเสื่อมสภาพต่อกำลังรับแรงเฉือนของหินทรายแป้งและเสถียรภาพเชิงลาด Download Download PDF