กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์จุดจอดแล้วจรด้วยปัญหาพี-ฮับ ภายใต้ข้อจำกัดความจุ Download Download PDF