กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมฐานรากเสาเข็มเจาะบนพื้นลาดเอียงภายใต้แรงกระทำด้านข้าง Download Download PDF