กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรณีศึกษาต้นทุนคุณภาพในงานสถาปัตยกรรมในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม Download Download PDF