[1]
เลาะฟอช. และ สีมาวุธพ., “การจำลองแผนงานก่อสร้างอาคารโดยใช้ระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร”, ncce27, ปี 27, น. BIM02-1, ก.ย. 2022.