[1]
ฐาตุจิรางค์กุลณ., จิตชัยภูมิค., และ ทิพย์โยธาน., “กำลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์เมื่อเติมซีเมนต์หลังการก่อตัว”, ncce27, ปี 27, น. MAT40-1, ก.ย. 2022.